Top

Velkommen til Betel

En kirke hvor Jesus er i sentrum

Bli kjent med Jesus Bli kjent med oss

Nyheter og undervisning

Hjelp til å lese Bibelen

Bibelen er et enormt viktig bok. Den er Guds ord til oss! Jesus sa at mennesket ikke bare lever av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4, 4). Skal vi fungere slik som Gud har tenkt, er like avhengige av å fylle våre hjerter med Guds ord som vi er […]

Jesus i Ordet (Etterfølgelse og Ordet 1)

Som kristne er vi disipler, eller etterfølgere av Jesus. I en undervisningsserie i tre deler skal vi si litt om hvilken rolle Bibelen eller Ordet har i det. Vi skal si litt om «Jesus i Ordet», «Ordet i Jesus» og «Jesus som Ordet». I denne artikkelen skal vi se på Jesus i Ordet. Mange foretrekker […]

Ordet i Jesus (Etterfølgelse og Ordet 2)

Som kristne er vi disipler, eller etterfølgere av Jesus. I en undervisningsserie i tre deler skal vi si litt om hvilken rolle Bibelen eller Ordet har i det. Vi skal si litt om «Jesus i Ordet», «Ordet i Jesus» og «Jesus som Ordet». I denne artikkelen skal vi se på Ordet i Jesus. Hvis vi […]

Arrangementer

Aktiviteter på Betel

Aktiviteter