Top

Velkommen til Betel

En kirke hvor Jesus er i sentrum

Bli kjent med Jesus Bli kjent med oss

Nyheter og undervisning

Jesus i Ordet (Etterfølgelse og Ordet 1)

Som kristne er vi disipler, eller etterfølgere av Jesus. I en undervisningsserie i tre deler skal vi si litt om hvilken rolle Bibelen eller Ordet har i det. Vi skal si litt om «Jesus i Ordet», «Ordet i Jesus» og «Jesus som Ordet». I denne artikkelen skal vi se på Jesus i Ordet. Mange foretrekker […]

Ordet i Jesus (Etterfølgelse og Ordet 2)

Som kristne er vi disipler, eller etterfølgere av Jesus. I en undervisningsserie i tre deler skal vi si litt om hvilken rolle Bibelen eller Ordet har i det. Vi skal si litt om «Jesus i Ordet», «Ordet i Jesus» og «Jesus som Ordet». I denne artikkelen skal vi se på Ordet i Jesus. Hvis vi […]

Jesus som Ordet (Etterfølgelse og Ordet 3)

Som kristne er vi disipler, eller etterfølgere av Jesus. I en undervisningsserie i tre deler skal vi si litt om hvilken rolle Bibelen eller Ordet har i det. Vi skal si litt om «Jesus i Ordet», «Ordet i Jesus» og «Jesus som Ordet». I denne artikkelen skal vi se på «Jesus som Ordet» WWJD (What […]

Arrangementer

Aktiviteter på Betel

Aktiviteter