Top

16 aug, 2018

Besøk av Hans Martin Skagestad

Den 9. september får vi besøk av Hans Martin Skagestad på Betel. Han skal tale på gudstjenesten kl. 11 og på et evangelisk møte på kvelden kl. 18. Her får vi også med oss dyktige musikere fra Klippen Sandnes, slik at dette blir et arrangement det er lett å invitere med på. Flyere er i trykken og et facebook-arrangement er satt opp for å hjelpe deg med å gjøre det kjent. Overskriften er: Kom og hør gode nyheter!

Facebook-arrangementet finner du på https://www.facebook.com/events/302618833824168/

Møtene er selvsagt gratis og åpne for alle!