Top

22 jun, 2010

Menighetsweekend 3.-5. sept 2010

LundenDenne høsten inviterer vi til menighetsweekend på Lunden fra 3. – 5. sept. Dette blir en flott mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, ha det gøy sammen og oppleve sterkt åndelig fellesskap. Vi håper at alle som har mulighet blir med!

Vi ønsker at alle generasjoner skal kunne være med og trives på denne turen. Derfor satser vi på å ha eget opplegg for barna under møtene på dagtid. Når det gjelder den eldre generasjonen, ønsker vi å tilby dem å sove på de nye hyttene, på gode rammemadrasser og i fred og ro. Dette vil koste kr. 600 ekstra per dobbeltseng. Les mer “Menighetsweekend 3.-5. sept 2010”

28 apr, 2010

Besøk fra Pakistan 9. mai

Sajjad-med-famSajjad Mashih fra Pakistan kommer til Betel søndag 9. mai. Han er gift med Shazia og har tre barn. De er begge utdannet i Pakistans nest største by Lahore, men bor nå i Gilgit, nord i Pakistan.

I 2000 bosatte han seg i Gilgit og arbeidet som lærer på et lese- og skrivekurs i regi av Full Gospel Assemblies. Mennene på dette kurset ble den første spiren til en menighet. Han begynte å samle en gruppe i sin egen leilighet i år 2000, og i 2002 var menigheten et faktum. I dag består den av ca. 100 medlemmer, og er godkjent av myndighetene, noe som er ganske unikt. Første dåpshandling ble gjennomført i elva i 2001.

Menigheten har startet ”SHINING  LIGHT”- prosjektet  hvor de hjelper barn fra gata, og andre barn som har behov for leksehjelp. I dag omfatter prosjektet både barnehage, barneskole, leksehjelp, datakurs og engelskundervisning, undervisning i søm og broderi og kurs i egen helse. Prosjektet har offentlig godkjenning, og er nå uavhengig av menigheten.

28 mar, 2010

Tilbake til dåpen

dåpIdet vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå videre til det fullkomne og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud, med lære om dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig liv. Hebr 6, 1-2

I februar fokuserte vi på grunnvollene i troen, slik de står beskrevet i avsnittet ovenfor fra Hebreerbrevet. Et av hovedpunktene er dåp, og det har jeg lyst til å si litt om nå. Jeg er overbevist om at en rett forståelse og praksis av dåpen, er en viktig kilde til liv og kraft i menigheten som vi ikke må gå glipp av. Les mer “Tilbake til dåpen”

29 jan, 2010

En solid grunnmur – taleserie

grunnmurJeg tenkte jeg skulle skrive et par linjer for å presentere temaet for forkynnelsen på gudstjenestene i februar. Overskriften blir: ”En solid grunnmur”. Vi lever i en krevende tid på mange måter. Det kommer et stort press utenfra, som forsøker å rokke ved grunnsannhetene i den kristne tro. Selv for mange kristne har ting som man tok for gitt for noen generasjoner siden, ikke samme aktualitet i dag. Faren er da at kristentroen utvannes og mister sin kraft. For å motvirke det må vi hele tiden bygge troen vår på Guds ord. Denne måneden ønsker jeg derfor å fokusere på 6 grunnleggende sannheter som presenteres som ”den grunnleggende læren” og ”grunnvollen” i Hebr. 6,1-2. Her står det omvendelse, tro, dåp, håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.
Det er viktig å bygge på en solid grunnmur når man skal bygge hus og det er enda viktigere i kristenlivet. Jeg vil derfor anbefale deg at du får med deg denne serien som begynner søndag 7. februar.

11 jan, 2010

Undervisning om bønn og faste

plateDenne måneden vil kristne over hele landet hengi seg til bønn og faste for vårt kjære fedreland. Det er Nasjonalt bønneråd som står i bresjen for denne aksjonen, som har som mål å be igjennom en nasjonal oppvåkning blant kristne og framgang for Guds rike. Vi som menighet ønsker å være med på dette. Det er ikke tvil om at vi lever i åndelige nedgangstider i Norge i dag, og man kan føle seg maktesløs når man ser umoralen og likegyldigheten til Jesus som omgir oss. Men vi her ikke maktesløse! Vi kan be! Og Guds Ord lover oss at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning (Jak 5, 16b). Den som er kristen er et rettferdig menneske, og dermed kan vi være sikre på at når du og jeg ber skjer det noe. Når vi kommer sammen i enhet og ber for Norge, forløses Guds kraft over land og folk. Derfor er dette en anledning vi alle bør benytte oss av. Les mer “Undervisning om bønn og faste”