Top

29 jan, 2010

En solid grunnmur – taleserie

grunnmurJeg tenkte jeg skulle skrive et par linjer for å presentere temaet for forkynnelsen på gudstjenestene i februar. Overskriften blir: ”En solid grunnmur”. Vi lever i en krevende tid på mange måter. Det kommer et stort press utenfra, som forsøker å rokke ved grunnsannhetene i den kristne tro. Selv for mange kristne har ting som man tok for gitt for noen generasjoner siden, ikke samme aktualitet i dag. Faren er da at kristentroen utvannes og mister sin kraft. For å motvirke det må vi hele tiden bygge troen vår på Guds ord. Denne måneden ønsker jeg derfor å fokusere på 6 grunnleggende sannheter som presenteres som ”den grunnleggende læren” og ”grunnvollen” i Hebr. 6,1-2. Her står det omvendelse, tro, dåp, håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.
Det er viktig å bygge på en solid grunnmur når man skal bygge hus og det er enda viktigere i kristenlivet. Jeg vil derfor anbefale deg at du får med deg denne serien som begynner søndag 7. februar.

11 jan, 2010

Undervisning om bønn og faste

plateDenne måneden vil kristne over hele landet hengi seg til bønn og faste for vårt kjære fedreland. Det er Nasjonalt bønneråd som står i bresjen for denne aksjonen, som har som mål å be igjennom en nasjonal oppvåkning blant kristne og framgang for Guds rike. Vi som menighet ønsker å være med på dette. Det er ikke tvil om at vi lever i åndelige nedgangstider i Norge i dag, og man kan føle seg maktesløs når man ser umoralen og likegyldigheten til Jesus som omgir oss. Men vi her ikke maktesløse! Vi kan be! Og Guds Ord lover oss at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning (Jak 5, 16b). Den som er kristen er et rettferdig menneske, og dermed kan vi være sikre på at når du og jeg ber skjer det noe. Når vi kommer sammen i enhet og ber for Norge, forløses Guds kraft over land og folk. Derfor er dette en anledning vi alle bør benytte oss av. Les mer “Undervisning om bønn og faste”