Top

24 jan, 2018

Ett skritt videre i bønnen // Arne Borgersen

Guds kaller oss i dag til å gå nærmere HAM (vennskap) og utfordringene i verden. Derfor et kall til å bygge bønnesentere og Bønnealtere for å fremme Guds vilje i verden! I denne talen skal vi høre hvordan Guds tok kontakt med (sin venn) Abraham etter at han så synden i Sodoma og Gomorra. Så- forteller han hva han har tenkt å gjøre. Inviterer til forbønn! Abraham går nærmere! GÅR I FORBØNN ETTER GUDS VILJE.

 

1. Mos. 18:23-24+33

Tittel: Ett skritt videre i bønnen

Serie: Bønn etter Guds Hjerte

Dato: Søndag 7. januar 2018 Kl. 11.00

Taler: Arne Borgersen

Tid: 50 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

22 jan, 2018

Evangeliet om Guds rike // Magnus Nebdal

Da Jesus begynte sin tjeneste på jorden står det i Bibelen at han forkynte evangeliet om Guds rike. De første kristne forkynte også Guds rike. Hva betyr det? I denne talen får du høre hva Guds rike er og hvorfor vi trenger dette riket i våre liv.

 

Mark 1:14-15  

Tittel: Evangeliet om Guds rike 

Dato: Søndag 21. januar 2018

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 33 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

17 jan, 2018

Rik eller fattig i Gud // Magnus Nebdal

Kan en rikt menneske som ikke har sin rikdom i Jesus trives i himmelen? I denne talen får vi vite hva vil det si å være fattig i Gud, hvilke konsekvenser det har og hvordan vi kan bli rike i Gud .

.

Lukas 12:61-21  

Tittel: Maria Rik eller fattig i Gud 

Dato: Søndag 14. januar 2018

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 40 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

07 des, 2017

Marias sang  // Mark Wooton

Skal du la omstendighetene eller Bibelen definere hvem Gud er for deg? I denne talen får du høre hvordan Maria, Jesu mor, levde livet sitt nedenfra og opp. I en situasjon med mange utfordringer, valgte hun å løfte blikket sitt og prise Gud for den han er.

.

Lukas 1:46-56  

Tittel: Marias sang 

Dato: Søndag 03. desember 2017

Taler: Mark Wooton

Tid: 42 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

29 nov, 2017

Ismael – frelse ved gjerninger  // Magnus Nebdal

Etter å ha ventet ti år på en sønn tar Sarai og Abram saken i egne hender og prøver surrogati i stedet. Her får du høre hvordan det gikk og hva historien om Ismael forteller oss i dag. Stikkordet er gjerningsreligion.

.

1. Mos 16:1 - 16 

Tittel: Ismael - frelse ved gjerninger 

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 26. november 2017

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 39 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

20 nov, 2017

Lot – utenfor Guds grenser // Magnus Nebdal

Historien om Lot er en historie som begynner bra, men ender i tragedie. Lot gikk fra et velsignet liv med Gud til å ende sine dager i en hule borte fra Gud. I denne talen får du høre hva som gikk feil med Lot og hvorfor denne historien kan gi deg håp og retning.

.

1. Mos 14:8 – 16

Tittel: Lot – utenfor Guds grenser

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 19. november 2017

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 37 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

17 nov, 2017

Kalt ut // Magnus Nebdal

Abraham kalles for de troendes far. Han er vår åndelige stamfar. I denne talen får du høre om Guds kall til Abraham og hva det lærer oss om vårt kall.

.

1. Mos 11,27 – 12,9

Tittel: Kalt ut

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 12. november 2017

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 37 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

09 nov, 2017

Tale: Opp ned ut // Magnus Nebdal

Er historien om tårnet i Babel bare en legende om hvordan forskjellige språk oppstod eller er den en historisk hendelse som har noe å fortelle oss i dag? I denne talen får du høre hva som var problemet med tårnet i Babel og hva det lærer oss om våre problemer og Guds løsning.

.

1 Mos. 11:1 – 9

Tittel: Opp ned ut

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 05. november 2017

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 32 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

02 nov, 2017

Tale: En evig nådepakt // Magnus Nebdal

Da Noah, familien hans og alle dyrene gikk ut av arken, opprettet Gud en pakt med dem og gav regnbuen som tegn. En fin og fargerik historie som er obligatorisk i alle barnebibler, men har den noe å si oss i dag?

.

1 Mos. 8:15 – 8:22 + 9:8-17

Tittel: En evig nådepakt

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 29. oktober 2017

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 38 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

12 okt, 2017

Tale: Kain og Kristus // Magnus Nebdal

Bibelen forteller den tragiske historien om Kain som drepte sin bror Abel, og som senere ble opphavet til en slekt som var verre enn ham selv. Hva var årsaken? Kains stolthet. I denne talen får du høre om stolthetens kjennetegn, stolthetens motpol og stolthetens kur.

.

1 Mos. 4: 1-24

Tittel: Kain og Kristus! 

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 8. oktober 2017

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 37 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på «Download»-linken under og velg «Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)» og lagre filen der du ønsker.