Top

Velkommen til menighetsdag på Holmavatn søndag 20. oktober fra kl. 11.00 til 16.00. Her vil vi styrke fellesskapet og lytte til hva Gud har for Betel framover.

Dagen vil inneholde: Gudstjeneste med søndagsskole, inspirasjon og visjon, middag, dessert og kaker og sosialt fellesskap.

Pris: 180 kr for voksne og 80 kr for barn (3-12 år). Barn under 3 år er gratis.

Alle som er aktive på Betel er velkommen! Påmelding på skjema under innen 13. oktober.

Betaling kan gjøres til konto 3295. 20. 23100. Husk da å skrive ditt navn i meldingsfeltet og merke betalingen «Menighetsdag 19». Det vil også være mulig å betale kontant ved ankomst til Holmavatn.

Påmelding

Jeg melder på