Top

30 mai, 2018

Tre måter ikke å hanskes med fortiden på // Magnus Nebdal

I dagens tekst fra historien om Josef ser vi tre dårlige måter å hanske med fortiden på: Noen fortrenger den, andre lever i den og de fleste omskriver den. I dagens budskap får du høre hvordan sannheten kan sette oss fri fra det negative i vår fortid.

.

 

1 Mos 41, 50-54 / 42: 1-24 + 36-38

Tittel: Tre måter ikke å hanskes med fortiden på 

Serie:  Guds folk i Guds verden

Dato: Sødag 27. mai 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 34 min

 

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

23 mai, 2018

Den største gaven noen noensinne har fått  // Magnus Nebdal

Pinsedagen handler om den største gaven noen noensinne har fått. I denne talen får du høre hva det er Gud vil gi oss, hva vi må gjøre og hva Gud har gjort for at vi skal få denne gaven.

.

Johannes 14, 15 – 31 

Tittel: Den største gaven noen noensinne har fått 

Dato:  Mandag 21. mai 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 36 min

 

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

16 mai, 2018

Call and Response // Knut Idland

Da Jesus lovte disiplene Den Hellige Ånd var det ikke en gave de passivt skulle ta imot, det var et nærvær av Gud for å vekke vår respons. I denne talen får du høre hvordan Ånden vekker både tilbedelse og bevegelse i våre liv.

.

Lukas 24, 44 – 53 

Tittel: Call & Response 

Dato: Søndag 13. mai 2018 Kl. 11.00

Taler: Knut Idland

Tid: 30 min

 

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

07 mai, 2018

En god og allmektig Gud // Magnus Nebdal

Så langt har historien om Josef vært tragedie på tragedie, men nå får alt en dramatisk vending. Ved Guds hånd går han på én dag fra fangehullet til stillingen som statsminister i Egypt. I denne talen får du høre hva dette sier oss om Gud og hvilke konsekvenser det får for våre liv.

1 Mos 41, 1 – 16 + 25 – 41 

Tittel: En god og allmektig Gud 

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 6. mai 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal 

Tid: 39 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

03 mai, 2018

I mørket med Gud // Magnus Nebdal

Historien om Josef når sitt dypeste punkt når han ender opp i et fangehull. Men alt håp er ikke ute, for Gud er med Josef i mørket. I denne talen får du høre hva det vil si at Gud er med i mørket, hvordan Gud vil vi skal leve når livet vårt går gjennom mørke tider og hvordan vi kan finne håp.

.

1 Mos 39, 20 – 40, 23 

Tittel: I mørket med Gud 

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 29. april 2018 Kl. 17.00

Taler: Magnus Nebdal 

Tid: 39 min

 

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

26 apr, 2018

En historie om lydighet // Magnus Nebdal

Josef ender opp i Egypt som slave hos en høytstående embedsmann. Han lever et liv i lydighet mot Gud som både gir ham velsignelser og problemer. I denne talen får du høre hvordan Josefs erfaring er aktuell for oss i dag og hvordan Jesu lydighet redder oss.

.

1 Mos 39: 1 – 20 

Tittel: En historie om lydighet 

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 15. april 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal 

Tid: 38 min

 

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

26 apr, 2018

Konfirmant til høsten?

Pinsemenigheten Betel, Nærbø skal til høsten starte opp et nytt år med Tentro. Tentro er et annerledes konfirmasjonstilbud, skapt av frikirkene i Norge og åpent for alle, uansett forhold til tro eller forhåndskunnskaper. Undervisningen har et kristent rammeverk, men skiller seg fra andre tilbud i stil og læringsformer. Det er ingen krav eller forpliktelser angående dåp, tro eller kirketilhørighet. Alt du trenger er lyst til å utforsket de store spørsmålene i livet sammen med oss!

Vi i Tentro tror at året som settes av til konfirmasjon er verdifullt. Konfirmasjonstiden skal nytes, ikke bare overleves. Derfor vil vi invitere deg til å være med på årets «Tentro-reise», for å være med å skape din egen konfirmasjonstid! Ved hjelp av filmer du er kjent med, musikk du liker og andre kreative virkemidler vil vi koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag. Gjennom interaktive samlinger, vennskap og turer vil vi at du skal få et konfirmasjonsår fylt med opplevelser og oppdagelser som leder deg mot å finne ditt oppdrag i livet. Les mer “Konfirmant til høsten?”

11 apr, 2018

En historie om synd // Magnus Nebdal

Hvorfor snakker kristne så mye om synd? Fordi synd er vårt største problem. I dagens tale får du høre historien om Josef og hvordan synd ødela hans familie. Du får høre hvordan synden virker og hva den skjuler, men også om hva som kan ta den bort og forandre liv.

.

1 Mos 37: 1 – 35 

Tittel: En historie om synd. 

Serie: Guds folk i Guds verden

Dato: Søndag 8. april 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal 

Tid: 36 min

 

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

05 apr, 2018

Historiens største hendelse // Magnus Nebdal

Hva er fundamentet for den kristne troen? 1 Kor 15 forklarer Paulus at uten en bestemt historisk hendelse, så er kristen tro et bedrag og kristne er de ynkeligste av alle mennesker. I denne talen får du høre hva fundamentet for vår tro er og hva det betyr for oss og verden.

.

1 Kor 15: 1 – 20

Tittel: Historiens største hendelse

Dato: Søndag 2. april 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 32 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.

27 mar, 2018

Sann storhet // Magnus Nebdal

Alle mennesker lengter etter en eller annen form for storhet. Vi vil være noe. Vi vil ha verdi. Rett før sin siste påske, underviste Jesus om hva sann storhet er og hvor veien dit går. I denne talen får du høre både hvordan Jesus beskriver og oppfyller dette ved sin død på korset, og hvordan det forandrer våre liv.

.

Markus 10: 35 – 45

Tittel: Sann storhet

Dato: Søndag 25. mars 2018 Kl. 11.00

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 26 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på “Download”-linken under og velg “Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)” og lagre filen der du ønsker.