Top

Hvis du som asylsøker på Hå mottaksenter ønsker å ta imot gratis mat en gang i måneden, vennligst fyll ut skjemaet under

If you as an asylum seeker in Hå mottaksenter wish to receive free food once a month, please fill inn the form below