Top

Sajjad-med-famSajjad Mashih fra Pakistan kommer til Betel søndag 9. mai. Han er gift med Shazia og har tre barn. De er begge utdannet i Pakistans nest største by Lahore, men bor nå i Gilgit, nord i Pakistan.

I 2000 bosatte han seg i Gilgit og arbeidet som lærer på et lese- og skrivekurs i regi av Full Gospel Assemblies. Mennene på dette kurset ble den første spiren til en menighet. Han begynte å samle en gruppe i sin egen leilighet i år 2000, og i 2002 var menigheten et faktum. I dag består den av ca. 100 medlemmer, og er godkjent av myndighetene, noe som er ganske unikt. Første dåpshandling ble gjennomført i elva i 2001.

Menigheten har startet ”SHINING  LIGHT”- prosjektet  hvor de hjelper barn fra gata, og andre barn som har behov for leksehjelp. I dag omfatter prosjektet både barnehage, barneskole, leksehjelp, datakurs og engelskundervisning, undervisning i søm og broderi og kurs i egen helse. Prosjektet har offentlig godkjenning, og er nå uavhengig av menigheten.