Top

Velkommen til Betel

En kirke hvor Jesus er i sentrum

Bli kjent med Jesus Bli kjent med oss

Nyheter og undervisning

Konfirmant til høsten?

Betel skal til høsten starte opp et nytt år med Tentro. Tentro er et annerledes konfirmasjonstilbud, skapt av frikirkene i Norge og åpent for alle, uansett forhold til tro eller forhåndskunnskaper. Undervisningen har et kristent rammeverk, men skiller seg fra andre tilbud i stil og læringsformer. Det er ingen krav eller forpliktelser angående dåp, tro […]

Hjelp til å lese Bibelen

Bibelen er et enormt viktig bok. Den er Guds ord til oss! Jesus sa at mennesket ikke bare lever av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4, 4). Skal vi fungere slik som Gud har tenkt, er like avhengige av å fylle våre hjerter med Guds ord som vi er […]

Jesus i Ordet (Etterfølgelse og Ordet 1)

Som kristne er vi disipler, eller etterfølgere av Jesus. I en undervisningsserie i tre deler skal vi si litt om hvilken rolle Bibelen eller Ordet har i det. Vi skal si litt om «Jesus i Ordet», «Ordet i Jesus» og «Jesus som Ordet». I denne artikkelen skal vi se på Jesus i Ordet. Mange foretrekker […]

Arrangementer

Aktiviteter på Betel

Aktiviteter