Top

Velkommen til Betel

En kirke hvor Jesus er i sentrum

Bli kjent med Jesus Bli kjent med oss

Nyheter og undervisning

Bønn og fasteuke 2020

Fra mandag 27. januar til søndag 2. februar blir det en uke med spesiell fokus på bønn. Årets tema er barn og unge. Vi ser urovekkende trender i vårt samfunn når det gjelder den oppvoksende generasjonen. Mediene forteller oss om økning i psykiske lidelser, narkotikamisbruk, pornografi og mer til. Som kristne ønsker vi å hjelpe […]

Hjelp til å lese Bibelen

Bibelen er et enormt viktig bok. Den er Guds ord til oss! Jesus sa at mennesket ikke bare lever av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4, 4). Skal vi fungere slik som Gud har tenkt, er vi like avhengige av å fylle våre hjerter med Guds ord som vi […]

Arrangementer

Aktiviteter på Betel

Aktiviteter