Top

Velkommen til Betel

En kirke hvor Jesus er i sentrum

Bli kjent med Jesus Bli kjent med oss

Nyheter og undervisning

Retningslinjer for gudstjenestene:

Hvis man ikke er frisk, skal man ikke komme. Dette selv om man har ansvar for noe på gudstjenesten. Hvis man utvikler symptomer 1-2 dager etter gudstjenesten må menigheten informeres. Vi tar så kontakt med kommunehelsetjenesten, og rapporterer hvem som var til stede. Alle som ikke er fra samme hjem, må holde én meters avstand, […]

17 Kongen kommer og drøm blir virkelighet [Bare lyd]

Alle kristne har til alle tider trodd at Jesus skal komme igjen. Dette er temaet for denne ukens tale. Hva vil det si at Jesus kommer igjen og hva betyr det for oss? Johannes Åpenbaring 19:1-21 Serie: Det som er og det som snart skal komme Dato: Publisert søndag 10. mai 2020 Taler: Magnus Nebdal […]

Aktiviteter på Betel

Aktiviteter