Top

19 mai, 2020

Retningslinjer for gudstjenestene:

  • Hvis man ikke er frisk, skal man ikke komme. Dette selv om man har ansvar for noe på gudstjenesten.
  • Hvis man utvikler symptomer 1-2 dager etter gudstjenesten må menigheten informeres. Vi tar så kontakt med kommunehelsetjenesten, og rapporterer hvem som var til stede.
  • Alle som ikke er fra samme hjem, må holde én meters avstand, også ved ankomst og avreise. Man bør også unngå håndtrykk og annen berøring, samt hoste i armkrok eller papir.
  • For å være trygge på at vi har plass til alle og kan utnytte plassene best mulig, blir vi nødt til å ha påmelding. Fristen er senest fredag før gudstjenesten. Påmelding kan gjøres på SMS, e-post eller internettsiden (www.pinsebetel.no). Alle påmeldte får tildelt plasser i lokalet.
  • Listen over påmeldte og frammøtte på gudstjenesten vil lagres og gjøres tilgjengelig for helsemyndighetene ved smittetilfeller. 
  • Håndsprit blir gjort tilgjengelig ved inngangen. Vi forventer at alle benytter seg av den ved ankomst, og sørger for god håndhygiene generelt.
  • Det blir gjennomført forsterket renhold av Betel, med spesiell fokus på desinfeksjon av berøringspunkter.
  • Toalettene blir gjort tilgjengelige, men vi ber om at de brukes minst mulig.
  • Andre rutiner vil bli overholdt i gjennomføringen av gudstjenesten, slik at det blir minst mulig felles bruk og berøring av utstyr.
  • Hvis man ønsker å holde seg hjemme av forskjellige årsaker, har vi full forståelse for det. Talen kommer fortsatt til å bli publisert på YouTube og nettsiden vår.

Spørsmål? Ta kontakt!

12 mai, 2020

17 Kongen kommer og drøm blir virkelighet [Bare lyd]

Alle kristne har til alle tider trodd at Jesus skal komme igjen. Dette er temaet for denne ukens tale. Hva vil det si at Jesus kommer igjen og hva betyr det for oss?

Johannes Åpenbaring 19:1-21

Serie: Det som er og det som snart skal komme

Dato: Publisert søndag 10. mai 2020

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 37 min

29 apr, 2020

Konfirmant til høsten?

Betel skal til høsten starte opp et nytt år med Tentro. Tentro er et annerledes konfirmasjonstilbud, skapt av frikirkene i Norge og åpent for alle, uansett forhold til tro eller forhåndskunnskaper. Dåp er heller ikke nødvendig.. Alt du trenger er lyst til å utforsket de store spørsmålene i livet sammen med oss! Vil du være med?

Les mer «Konfirmant til høsten?»

28 apr, 2020

16 Babylons hemmelighet avslørt [Bare lyd]

Babylon den store, en mystisk kvinne kledd i vakre klær som forfører hele verden, har vakt mye undring opp igjennom historien. På tross av sitt vakre ytre, er hun full av alt som er mørkt og ondt, og skal en dag falle. Hvem er hun et bilde på? I denne talen forsøker vi å svare på det, og reflekterer over hva det betyr for våre liv.

Johannes Åpenbaring 17:1-18:24

Serie: Det som er og det som snart skal komme

Dato: Publisert søndag 26. april 2020

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 37 min

25 apr, 2020

15 En siste sjanse [Bare lyd]

På mange måter er kapittel 16 klimakset i dommen i Johannes Åpenbaring. Her blir Guds vrede fullendt med mange plager som blir sendt utover jorden. Men hvorfor gjør Gud det på denne måten? Det forsøker vi å svare på i denne talen.

Johannes Åpenbaring 16:1-21

Serie: Det som er og det som snart skal komme

Dato: Publisert søndag 19. april 2020

Taler: Magnus Nebdal

Tid: 37 min