Top

12 mar, 2020

Gudstjenesten avlyses søndag 15. mars

I dag har Norges regjering innført strenge tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Dette betyr for vår del at vi må avlyse gudstjenesten på søndag. Alive og andre større samlinger blir også avlyst inntil videre.

For at ikke forkynnelsen av Guds ord skal stoppe opp, vil det bli lagt ut en video med bibelundervisning søndag kl. 11. Den vil du finne her på www.pinsebetel.no eller direkte på Betels Youtube-kanal.

22 jan, 2020

Bønn og fasteuke 2020

Fra mandag 27. januar til søndag 2. februar blir det en uke med spesiell fokus på bønn. Årets tema er barn og unge. Vi ser urovekkende trender i vårt samfunn når det gjelder den oppvoksende generasjonen. Mediene forteller oss om økning i psykiske lidelser, narkotikamisbruk, pornografi og mer til. Som kristne ønsker vi å hjelpe på alle måter vi kan og det aller viktigste vi kan gjøre er å be. Dette spesielt fordi vi tror at alle menneskers problemer dypest sett bunner i at de er kommet bort fra Gud og at de derfor trenger å bli kjent med Jesus. Dette vil være hovedfokuset i bønn og fasteuka, men vi vil også bruke tid på å tilbe Gud og komme nærmere ham.

Vi utfordrer alle til å faste på en eller annen måte. Er det vanskelig å faste bare med vann, går det an å bare drikke jus eller bare spise grønnsaker f. eks. Har du aldri fastet fra mat før, er det lurt å begynne med bare én dag. Blir faste fra mat vanskelig, anbefaler vi at du faster fra noe annet som du bruker mye tid på. Bestem deg f. eks. for å kutte ut TV, PC eller mobil for en uke og bruke tiden til bønn og Bibel i stedet. En bestemmelse om å faste gir Gud rom til å gjøre noe i livet ditt!

Har noen spesielle bønneemner de ønsker forbønn for, tar vi også med det gjennom uka.

Program for uka

Mandag 27. januar

Dagens tema: Bønn om Den Hellige Ånds hjelp og ledelse (Rom 8,26-27)

18.00-19.00 (obs! merk tiden!) Bønn på Betel

Tirsdag 28. januar

Dagens tema: Bønn om at evangeliets lys skal skinne (2. Kor 4,1-6)

08.00-09.00 Bønn på Betel

19.00-20.00 Bønn på Betel

Onsdag 29. januar

Dagens tema: Bønn om arbeidere (Jes 6, 1-6)

08.00-09.00 Bønn på Betel

19.00-20.00 Bønn og lovsang på Betel

Torsdag 30. januar

Dagens tema: Bønn om kraft til frihet (Jesaja 61:1-4)

08.00-09.00 Bønn på Betel

19.00-20.00 Bønn på Betel

Fredag 31. januar

Dagens tema: Bønn for frukt som varer (Joh 15,1-16)

08.00-09.00 Bønn på Betel

Lørdag 1. februar

Dagens tema: Bønn om at Gud skal vende fedrenes og barnas hjerter til hverandre (Mal 4,1-6)

10.00-14.00 Bønn på Betel

Søndag 2. februar

11.00 Gudstjeneste på Betel med nattverd (fastetiden avsluttes)

Velkommen!

10 jan, 2020

Hjelp til å lese Bibelen

Bibelen er et enormt viktig bok. Den er Guds ord til oss! Jesus sa at mennesket ikke bare lever av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn (Matt 4, 4). Skal vi fungere slik som Gud har tenkt, er vi like avhengige av å fylle våre hjerter med Guds ord som vi er avhengige av mat.

For å hjelpe og inspirere deg til å lese Bibelen jevnlig, har vi laget to bibelleseplaner som du kan laste ned under:

Hele Det gamle testamente og Det nye testamente to ganger på ett år:

Hele Det nye testamente på 260 dager:

God lesning!