Top
søndag 26. januar
 • 11:00 Gudstjeneste. Barnas Kvarter

mandag 27. januar
 • 18:00 Bønnemøte

 • 19:00 Søsterring

tirsdag 28. januar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 19:00 Bønnemøte

onsdag 29. januar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 19:00 Bønn og lovsang

torsdag 30. januar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 19:00 Bønnemøte

fredag 31. januar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 20:00 Alive

lørdag 1. februar
 • 10:00 Bønn og faste

søndag 2. februar
 • 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole
  Jernbanevegen 15, 4365 Nærbø, Norge

tirsdag 4. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 11:00 Dametreff

onsdag 5. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 17:30 Tentro

 • 19:00 Bønn og lovsang

torsdag 6. februar
 • 08:00 Morgenbønn

fredag 7. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 19:00 Sangkafé på Karlsbu. Arild Øgreid.

 • 20:00 Alive

lørdag 8. februar
 • 08:00 Morgenbønn

søndag 9. februar
 • 11:00 Gudstjeneste. Søndagsskole

mandag 10. februar
 • 19:30 Eldstemøte

tirsdag 11. februar
 • 08:00 Morgenbønn

onsdag 12. februar
 • 08:00 Morgenbønn

torsdag 13. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 19:00 Ennå er det håp

fredag 14. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 20:00 Alive

lørdag 15. februar
 • 08:00 Morgenbønn

søndag 16. februar
 • 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole

tirsdag 18. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 11:00 Dametreff

 • 19:00 Gruppe hos Ellen og Peder

onsdag 19. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 17:30 Tentro

 • 19:00 Bønn og lovsang

torsdag 20. februar
 • 08:00 Morgenbønn

fredag 21. februar
 • 08:00 Morgenbønn

 • 20:00 Alive

lørdag 22. februar
 • 08:00 Morgenbønn

søndag 23. februar
 • 11:00 Gudstjeneste. Barnas Kvarter

mandag 24. februar
 • 19:00 Søsterring

tirsdag 25. februar
 • 08:00 Morgenbønn