Top
søndag 2. august
  • 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole
    Jernbanevegen 15, 4365 Nærbø, Norge

tirsdag 4. august
  • 08:00 Morgenbønn på Betel og Zoom

onsdag 5. august
  • 08:00 Morgenbønn på Betel og Zoom

torsdag 6. august
  • 08:00 Morgenbønn på Betel og Zoom

fredag 7. august
  • 08:00 Morgenbønn på Betel og Zoom