Top

Betel, Nærbø er en kirke som består av mennesker i alle aldre som har én ting til felles: Jesus Kristus. Vi tror på ham som Guds sønn, som døde for våre synder og stod opp igjen fra de døde, derfor har vi gjort ham til vår redningsmann og sjef (eller frelser og Herre som kristne pleier å si). Fordi vi har fått se og oppleve at han virkelig er Livet, kommer vi sammen på gudstjenester og andre samlinger for å takke ham for det og for å hjelpe hverandre på troens vei. Vårt ønske er at mange andre må få oppleve at Jesus bryr seg om dem og vil redde dem fra synd og evig død borte fra Gud

Betel, Nærbø er en pinsemenighet og er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge

Vil du vite mer om hvordan du kan bli kjent med Jesus, klikk her.

For mer informasjon om våre møter klikk på Hva skjer? i menyen over.

Vi driver både barne- og ungdomsarbeid. Mer info finner du i menyen over!

Ønsker du å ta kontakt med oss kan du klikke på Kontakt

Her finner du oss på Facebook!