Top

Hver gudstjeneste på Betel er det søndagsskole for barna eller det vi kaller Barnas Kvarter (se lenger nede for mer info). På søndagsskolen får barna høre om Gud gjennom bibelhistorier, sanger og vitnesbyrd. Det viktigste vi vil formidle er hvem Jesus er og hvorfor han døde. I tillegg blir det tid til konkurranser og aktiviteter. Det er også premier for hver sjette gang man deltar. Alle barn fra 3-12 år er velkommen!

Når det er Barnas Kvarter blir det andakt og sanger for barna under deler av gudstjenesten. Etterpå blir det egne aktiviteter for dem i kjelleren.

Klikk her for en oversikt over minneversene på søndagsskolen