Top

På Alive har vi tre stikkord: fun, love and Jesus. Vi vil at det skal være skikkelig gøy å være med på Alive. Derfor er programmet fylt med spennende aktiviteter. Vi ønsker at du skal oppleve deg inkludert og elsket, derfor legger vi vekt på å skape et godt miljø. Men det aller viktigste for oss er å få presentert Jesus for deg sånn at du også kan bli kjent med ham. Vi samles annenhver fredag kl. 20.00 på Betel. Håper vi sees!

Du finner oss her på facebook: facebook.com/groups/aliveUK

VIKTIG: Alive er åpent for 7. klassinger fra januar 2019!

Første samling er fredag 11. januar.