Top
«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.» Galaterne 5:22-23
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29:11
«Du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg.» Jesaja 43:4
«Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!» Salme 118:24
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Johannes 3:16