Top

grunnmurJeg tenkte jeg skulle skrive et par linjer for å presentere temaet for forkynnelsen på gudstjenestene i februar. Overskriften blir: ”En solid grunnmur”. Vi lever i en krevende tid på mange måter. Det kommer et stort press utenfra, som forsøker å rokke ved grunnsannhetene i den kristne tro. Selv for mange kristne har ting som man tok for gitt for noen generasjoner siden, ikke samme aktualitet i dag. Faren er da at kristentroen utvannes og mister sin kraft. For å motvirke det må vi hele tiden bygge troen vår på Guds ord. Denne måneden ønsker jeg derfor å fokusere på 6 grunnleggende sannheter som presenteres som ”den grunnleggende læren” og ”grunnvollen” i Hebr. 6,1-2. Her står det omvendelse, tro, dåp, håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.
Det er viktig å bygge på en solid grunnmur når man skal bygge hus og det er enda viktigere i kristenlivet. Jeg vil derfor anbefale deg at du får med deg denne serien som begynner søndag 7. februar.