Top

– Det bare fosset ned regn, sammen med sterk vind og knuste trær. Veiene fikk store ødeleggelser og elektrisiteten forsvant. Det er Marit Rasmussens beskrivelse av monsunregnet i Pakistan. 17 millioner mennesker er berørt av flommen, og minst 1600 har hittil mistet livet. Tallet kan allikevel stige drastisk, dersom ikke hjelpearbeidet når ut. Smittsomme sykdommer sprer om seg, og befolkningen mangler alt. At den muslimske befolkningen er i starten av fastemåneden Ramadan gjør dem enda mer sårbare for sykdommer og underernæring. 4 millioner barn trenger akutt hjelp, og mer enn 275 000 hjem er rasert. Flommen er den verste på 80 år, og det regner fortsatt mange steder. Myndigheter og meteorologer advarer om enda mer regn.

Ekstreme lidelser

– Folket lider mer enn vi kan forstå, forteller vår medarbeider i landet Marit Rasmussen. Det kjennes som Pakistan går fra en tragedie til den neste. I tillegg til at mange mennesker har mistet livet gjennom de endeløse flommene, har også store avlinger gått tap. Følgen av dette blir sterk prisstigning og igjen vil de fattigste lide. Flommen skaper selvsagt også mye redsel blant folk.

Marit mener selv at hun er blant de heldigste i Pakistan akkurat nå. For tiden bestyrer hun et pensjonat for språkstudenter på omtrent 2500 meter over havet.
– Jeg er for tiden oppe i fjellene cirka 60 km fra Islamabad og har det bra etter forholdene. Her har det også regnet i snart tre uker, men her renner det jo unna. Selv om alt fra sengetøy til matvarer er konstant fuktige, er det ingen av oss som har blitt syke. Flere av dem som leser språk her har nær familie og venner som er hardt rammet. Vi er vant til monsunregn, men sjelden så ille som dette.

Flommen forårsakes både av det kraftige regnet som ikke renner unna og elvene som går langt over sine bredder. De store vannmassene ødelegger veier, broer, veisperringer, boliger og drar det hele med seg. Mange fattige bor nær elvebreddene og i områder med flatt landskap, hvor både gård og grunn nå ligger under vann. De har mistet det lille de hadde, og har blitt plassert i teltleire og skoler sammen med tusenvis av andre med samme skjebne. Mange byer og tettsteder er helt eller delvis isolerte, og har ingen mulighet til å motta hjelp utenfra.
– Ødeleggelse av små broer oppover i Swat–dalen, for eksempel, var mye forårsaket av tømmer i fri flyt med bredsiden til. Broer på veien til Gilgit er ødelagt, likedan veiforbindelsen mellom Gilgit og Hunza i retning Kina. Dette har også betydning da mye varer fraktes på denne veien. Foreløpig har det vært umulig å reparere veier og broer som er ødelagt, forteller Rasmussen.

Ber om hjelp

Marit Rasmussen ber alle om å bidra i hjelpearbeidet.
– FGA (Full Gospel Assemblies of Pakistan) har en egen komité for nødhjelp. FGA-Relief komité er i full gamg med å planlegge et akutt nødhjelpsprogram hvor 300 byer og tettsteder i området Sindh, nær Induselven, vil bli prioritert. Leder for komiteen er Generalsekretær Obed Fraz.  Komiteen kan starte hjelpearbeidet raskt fordi et større beløp er bevilget fra Sverige.
– Våre medarbeidere i Lahore er allerede i gang med nødhjelpsarbeid rettet mot hardt rammede familier. Hjelpearbeidet må komme i gang raskt, men blir på ingen måte kortsiktig. Å ”komme seg igjen” etter alt dette vil ta tid for folk – derfor er det viktig også med langsiktig hjelp, sier Rasmussen.

Marit  legger også til at Taliban nå øver et betydelig press på Pakistans myndigheter om ikke å motta hjelp fra Vesten. Taliban sier at dersom ikke landet tar imot hjelp fra vestlige land, så skal de få alt det de trenger fra dem.

Ditt bidrag teller.

Dersom du ønsker å hjelpe flomofre i Pakistan kan du benytte PYMs konto: 3000.16.85372
Aksjonsnummer: 50.991
Aksjonsnavn: Flomofre i Pakistan

16.08.2010 – Anne Lise Søvde