Top

Nå begynner det for alvor å nærme seg jul og det kribler vel i magen på både liten å stor. For noen er gavene det helt store, for andre er det gleden over å være sammen som familie og glede seg sammen. Men julen er en fest med et budskap. Budskapet er ikke det vi for det meste hører fra midten av november, nemlig: kjøp, kjøp, kjøp. Budskapet handler om en himmelsk overraskelse.

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner Gud. Kanskje har du lest Bibelen og vet hvordan Gud beskrives. En av de viktigste uttrykkene som brukes om Gud, er at han er hellig. Dette ordet er ikke så lett å forstå, men det betyr at Gud er helt ren i hele sitt vesen. Selv onde tanker er langt borte fra Gud. Så var det oss. Ordet hellig passer ikke så godt her. Vi som kanskje prøver å være gode, men ofte ender opp med å gjøre, si og tenke ting vi egentlig ikke burde.

Det er et problem. Hvordan kan vi da være sammen med Gud? Ikke nok med det. Gud som er hellig kan ikke bare stå og se på det gale vi gjør. Han må gripe inn og straffe de ansvarlige. Tenk deg at du har gjort noe alvorlig galt, et alvorlig brudd på norsk lov. Du sitter hjemme og venter. Du vet hva som kommer. Før eller senere vil politiet banke på døra og be deg bli med ned på stasjonen.

Det var det vi kunne vente fra Gud når han også kom. At han skulle komme som politi. Men jula handler ikke om at Gud kom som politi, han kom som et lite barn. Han kom for å bli som oss og for å leve som oss med en helt spesiell hensikt: han skulle ta straffen for det gale vi hadde gjort, slik at vi på nytt skulle få lov til å være sammen med Gud.

Det er julens himmelske overraskelse. Den viser at Gud, han som har skapt oss, ikke bare er hellig. Han er også kjærlighet.