Top

Å begynne på et nytt år er alltid en god anledning til å tenke over livet sitt og gjøre noen justeringer. Ikke alle lykkes med nyttårsforsettene sine, det er et kjent faktum, men når du har Jesus i hjertet så finnes det en god nyhet: du kan alltid forandre deg – ved Guds nåde.

Jeg har lyst til å gi deg ett tips for det nye året og for livet ditt som ifølge Bibelen er nyttig til alt! Høres ikke det bra ut? La oss kikke på 1. Tim 4, 7b-8

7b Øv deg heller i gudsfrykt. 8 For kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer.

Guds supertips for det nye året er å øve seg i gudsfrykt! Det er nyttig til alt, både i dette livet og i det livet som kommer.

Hva er gudsfrykt?

Gudsfrykt har ingenting med frykt å gjøre, men handler om å være bevisst på at man lever livet sitt framfor Gud og å ville leve det til hans ære. Det handler om en holdning. I dag er det populært med holdningsskapende arbeid, hvor man forsøker å skape holdninger i unge eller eldre som gjør at de automatisk handler «rett» i gitt situasjoner. Dette kan gjelde ting som mobbing eller bilbeltebruk. Poenget er at en indre holdning fører til en ytre handling. Gudsfrykt er en indre holdning av respekt for Gud som gjør det naturlig for meg å følge Guds vilje og unaturlig for meg å bryte den.

Hvordan øver man seg i det?

Siden dette handler om å være bevisst på å leve framfor Gud, øver man seg i gudsfrykt ved å være aktivt framfor Gud, eller være sammen med ham. Dette gjør du f. eks. når du leser Bibelen, ber, synge lovsanger til Gud, samles med andre kristne på møte, faster eller er stille framfor Gud. Når du er sammen med Gud ofte skapes en bevissthet i deg om at du lever med Gud hver eneste dag og en lengsel etter at ditt liv skal ære ham.

Hvorfor er det nyttig?

Gud er en god Gud. Han har bevist det en gang for alle ved å sende sin Sønn Jesus til jorden for å ta bort synden som hindret oss i å komme til ham. Hvorfor? Fordi Gud ganske enkelt ønsker å være sammen med deg. Og alt Gud vil for deg er godt. Når du øver deg i gudsfrykt kommer gode ting inn i livet ditt. Å være sammen med Jesus fyller deg med fred, takknemlighet og gjør livet ditt meningfullt, selv når du møter tunger dager. Og når du begynner å gjøre det Gud vil, følger velsignelser med det også. Når ting som sinne, begjær, misunnelse eller bekymring siver ut av livet ditt, vil det bringe sunnhet inn i relasjonene din, for å gi et eksempel. Og ikke nok med det, å øve seg i gudsfrykt har konsekvenser for det neste livet. Bibelen forklarer både at alle som setter sin lit til Jesus vil få evig liv, og at vi kan samler skatter i dette evige livet etter hvordan vi lever livet her nede.

La 2014 være et år hvor du satser på øve deg i gudsfrykt. Det vil bringe deg inn i en sterkere og varmere relasjon med Gud og føre til rike velsignelser i livet ditt.

 

Å begynne på et nytt år er alltid en god anledning til å tenke over livet og gjøre justeringer. Ikke alle lykkes med nyttårsforsettene sine, det er et kjent faktum, men når du har Jesus i hjertet så finnes det en god nyhet: du kan alltid forandre deg – ved Guds nåde.

I dag har jeg lyst til å gi deg 1 tips for det nye året og for livet ditt som ifølge Bibelen er nyttig til alt! Høres ikke det bra ut? La oss gå til Guds Ord, men først ber vi en bønn.