Top

moralske argumentHvis det ikke finnes noen Gud, så finnes det heller ikke noe rett eller galt. Det er faktisk de fleste filosofer enige om. Hvis du mener det er galt å drepe, men jeg synes det er helt greit, hvem skal da bestemme hvem som har rett? Skal vi stemme over det? Hva da hvis vi fikk flertall for at det var greit å drepe mennesker hvis vi hadde lyst til det, ville det vært rett da? Hvis det ikke finnes en lov som er over menneskers tanker og meninger, så finnes det heller ingen som har mer rett en andre til å si hva som er rett og galt. Uten Gud som lovgiver, finnes ikke rett eller galt.

Men alle mennesker mener at rett og galt finnes. For det første vil veldig få mennesker mene at det er like rett eller galt å gi et barn mat som å ta drepe det i kaldt blod. For det andre, så vil vi alltid mene det i praksis selv om vi kan påstå noe annet i teorien. Du finner alltid noen mennesker som vil insistere på at det virkelig ikke finnes noe rett og galt, alt er bare menneskers smak og behag. Jeg hørte en gang en historie om en filosofiprofessor som hadde en student som hardnakket påstod at det ikke fantes rett eller galt. Professoren prøvde med all slags gode argumenter å overbevise ham, men det nyttet ikke. Så kom eksamen, og siden dette var en veldig dyktig student, gjorde han en god eksamen. Han ble derfor veldig overrasket da han fikk resultatet, en F, dårligste karakter. Han skyndte seg inn til professoren og spurte hvordan dette kunne ha seg. Vel, sa professoren, jeg bestemte at alle som skrev eksamen med blå penn skulle få en F. Hva, skrek studenten, dette er galt! Du skal få høre fra min advokat! Slapp av, svarte professoren, du fikk en A. Men nå vet jeg at du tror det finnes noe rett og galt. Og sånn er det. Vi kan godt si at rett og galt ikke finnes i teorien, men når noen stjeler noe som er vårt eller gjør oss urett, da kommer det til overflaten hva vi egentlig mener.

Altså: Hvis Gud ikke finnes, så finnes ikke rett og galt. Men rett og galt finnes. Dermed må også Gud finnes.

Dette argumentet kalles det moralske argument og du kan lese mer om det her.