Top

For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp (Jer 29, 11). Disse ordene ble skrevet av profeten Jeremia til jødene som var i eksil og fangenskap i Babylon. De som hadde levd i fred og fordragelighet i sitt hjemland, hadde plutselig blitt rykket opp fra det trygge og det vante og sendt ut i en uviss og skremmende framtid. Det verste var at de hadde seg selv å takke. Med sin livstil, sin egoisme og sin ondskap hadde de provosert fram dom og ulykke. Når man har det vondt og vanskelig, og vet at man selv er skyld i det, kan det noen ganger være uutholdelig.

Men midt oppi denne tragedien, midt oppi en mørk hverdag som virket håpløs, midt oppi smerten og sorgen kom et trøstens ord fra Gud. Selv om det var selvforskyld og fortjent, kom ikke Gud med fordømmelse. Han løftet dem opp i stedet, og lovet dem at på tross av magre framtidsutsikter så fantes det framtid og håp også for dem, for Gud hadde ikke forlatt dem. Dette løftet holdt Gud, som han alltid gjør, og jødene fikk senere reise hjem.

Dette ordet er ikke bare til jødene som var i eksil i Babylon, det er et uttrykk for hvem Gud er og er derfor et budskap til alle mennesker. Er du i mørket, selvforskyld eller ikke? Virker livet tungt å vanskelig? Ser du ingen utvei? Gud har gode tanker for deg! Han vil gi deg framtid og håp! Vi må bare la ham få slippe til. Mange mennesker ønsker ikke å ha noe med Gud å gjøre nettopp fordi de tror det motsatte vil skje: Gud vil ta bort all livsglede og lys i tilværelsen. Ingenting kunne vært lenger borte fra sannheten. Jesus sier i Johannes 10, 10: Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod! Gud er en god Gud, og har gode tanker og planer for alle mennesker. Bare inviter ham inn i livet ditt, så skal du selv få oppleve hvem han virkelig er.