Top

For en del år tilbake gikk det en serie på norsk TV som het «Jakten på det gode liv», hvor programlederen besøkte nordmenn som hadde slått seg ned andre steder i verden for å finne lykken. Det var vel først og fremst et reiselivsprogram som ikke kunne gi svar på det spørsmålet mange bærer på: «Hvordan kan jeg få et godt liv?». Kan noen gi svaret på det? Det finnes nok at tilbud der ute, men en person skiller seg ut i mengden, nemlig Jesus Kristus.

I Johannes evangelium i det 10. kapitlet og det tiende verset står det: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv.» Hvordan gir Jesus oss det? På to måter. For det første gir Jesus oss paradoksalt nok liv ved sin død. Da Jesus døde på korset, tok han makten fra døden ved at han tok på seg vår synd. Synd er alt det gale vi mennesker gjør, som ødelegger oss selv og andre og synden fører til død på innsiden. Når så Jesus tok bort det som skapte død, fyller han alle dem som tror på ham med liv fordi hans Ånd kommer inn i hjertet. Det merkes!

For det andre viser Jesus oss hvordan vi skal leve livene våre nå som vi har blitt forandret på innsiden. Man kan på en måte si at Gud vil at det som er innvendig skal få komme ut og prege livene våre på utsiden. Derfor gir Jesus oss både instruksjoner og et eksempel å følge for å leve det gode livet. Jesus sier nemlig i Johannes evangelium i det sjette kapittelet og i det 63. verset: «De ord jeg taler til dere er ånd og de er liv». Når vi lytter til det Jesus sier til oss om livet og om Gud, og ikke bare hører, men lever etter det, vil vi gå oppleve et godt liv. Det er på ingen måte alltid det enkleste livet eller det mest komfortable. Men det er et liv fylt av glede, fred og mening, hvor man får mulighet til å være til velsignelse og nytte for andre. Prøv det! Jeg prøver og merker at jo mer jeg lar Jesu ord om livet på styre meg og lede meg i mine daglige utfordringer, jo mer oppstår gode ting, selv i vonde situasjoner.