Top

Mange aviser slo stort opp at en hittil ellers ukjent amerikansk predikant hadde forutsagt Jesu gjenkomst og verdens ende til 21. mai. Dagen kom og gikk uten at noe spesielt skjedde, og det ble slått opp som om det skulle være en stor nyhet. De fleste regnet vel med det, også blant oss som er kristne. Allikevel tror vi at Jesus en dag skal komme tilbake. Man kan bare ikke vite når. Det sier Jesus selv i Mark 13, 32. Men Jesu gjenkomst? Kan virkelig voksne, normale mennesker tro på noe sånt i 2011?

Ja! For intellektet kan det være vanskelig å forestille seg, men Bibelen sier dette veldig klart. Jesus kommer for å gjøre slutt på all urettferdighet og ødeleggelse, og skape en ny jord der rettferdighet bor. Det er lett å se at denne verden trenger en redningsmann. Bare se på all krig og uro. Se på all fattigdom, urettferdighet, på menneskehandel. Se på rovdrift av naturressursene og økende forurensing. Er det mye håp for denne verden? Kan vi virkelig si at det finner sted en positiv utvikling på noen av disse områdene? Blir det mindre krig? Mindre fattige? Mindre lidelse? Nei. Og hvorfor er det slik? Fordi mennesket er drevet av egoisme og grådighet, og kan ikke endre seg.

Dette gjelder oss alle i større eller mindre grad. Nettopp dette var det Jesus snakket om da han var her på jorden. Han sa at ingen mennesker er bedre enn andre. Alle har vi det onde i oss fordi vi er kommet bort fra Gud. Men han kom også med løsningen. Han gav sitt liv på et kors og stod opp igjen tre dager senere. Der seiret han over det onde i mennesket, synden som Bibelen kaller det, ved å ta det på seg selv. Hver den som vil stole på Jesus og ha han som sin redningsmann får oppleve at Gud tar bort ondskapen fra hjertet. Akkurat nå er den muligheten åpen for alle mennesker.

Samtidig kan ikke Jesus la all den elendigheten som foregår her nede fortsette til evig tid. Derfor har Gud fastsatt en dag da Jesus skal komme tilbake og gjøre slutt på all urettferdighet, stanse all undertrykkelse og lidelse og hevne all ondskap. Denne dagen er verdens håp. Det blir en fantastisk dag, men også en fryktelig dag for alle som har valgt å beholde ondskapen (synden) i hjertet sitt. Velg derfor sannheten og livet, ved å velge å følge og tro på Jesus! Da har du evig liv i vente på en jord uten sorg, sykdom, død eller smerte.