Top

Nei, det er ikke det denne artikkelen handler om. Den handler om noe mye bedre som jeg straks kan komme tilbake til. Selvsikkerhet eller selvtillit er det mange som er opptatt av fordi man tror det er en grunnleggende faktor for å lykkes og for å bli lykkelig. Dette er langt fra sannheten. Selvtillit defineres som «individets tiltro til sin evne til å prestere […]. Selvtillit kan variere fra dag til dag og kan endres gjennom bekreftelse utenfra». Et annet sted står det: «Selvtillit er hvilken verdi vi tillegger oss selv og hvilken tro vi har på oss selv». Hva betyr det? Jo, at for de fleste av oss så ligger vår oppfatning av vår verdi i hva vi presterer, hva andre tenker om oss og hvordan vi føler om oss selv. Det vil si at jeg blir arbeidsufør, hvis vennene mine svikter meg eller jeg opplever depresjon, så vil jeg i større grad oppleve at jeg er verdiløs. Det er alvorlig og viser oss at det å satse på selvtillit er å bygge på et vaklende fundament. Når som helst kan noe skje som tar vekk min opplevelse av verdi som menneske.
Bibelen er temmelig klar. Å sette sin lit til mennesker, seg selv eller andre, er en garantert skuffelse. Gud er ikke så opptatt av at mennesker skal bli selvsikre, han vil heller gjøre oss Jesus-sikre. Bare ved å se våre liv gjennom ham kan vi få en urokkelig trygghet om hvem vi er og hva vår verdi er.
Pablo Picasso malte en del malerier i sitt liv, og de fleste er verdt store summer. Hvordan settes denne verdien? Er det maleriets skjønnhet, materialene som ble brukt eller maleriets originalitet som ligger til grunn? Nei, verdien fastsettes ut fra hva noen er villig til å betale for det! Hva er jeg verdt? Hva er min verdi? Kan jeg se den i mine egenskaper, i min ytre skjønnhet, i det jeg har utrettet? I Johannes’ evangelium det tredje kapittel står det et velkjent vers: For så mye elsket Gud verden at han gav sin eneste Sønn. Vår verdi vises i den prisen Gud var villige til å betale for å redde deg og meg fra synd og død. Og det er ingen liten pris. Guds egen Sønn gav sitt liv for deg! Der kan du se din uendelige verdi. Når du ser og forstår det, da blir du Jesus-sikker på at du er verdifull!
Gud vil også gjøre deg trygg. Når vi tar imot Jesus som vår Frelser og Herre (les: redningsmann og sjef), blir vi hans barn og han vår Far. Gud er ikke lenger mot oss, men for oss, slik en far heier på sitt barn på fotballbanen. Bibelen sier dette i Romerbrevet kapittel 8: Når Gud er for oss, hvem er da i mot oss? I livet kan vi møte alle slags mennesker. Noen er gode mot oss, andre gjør oss vondt. Men på grunnlag av verset over trenger jeg ikke å la det ødelegge mitt liv at noen vil meg vondt. Da kan vi heller si: Hvis Gud elsker meg, hva gjør det da hvis mennesker ikke gjør det? Hvis Gud har akseptert meg, hva gjør det da hvis mennesker ikke gjør det? Hvis Gud har velsignet meg, hva betyr det da om mennesker snakker stygt om meg? Når vi klarer å se at det som virkelig teller er hva Gud tenker om oss, og ikke hva mennesker tenker, da blir vi Jesus-sikre. Da er vi fri til å være de menneskene Gud har skapt oss til å være, uten å la frykt for andre begrense og lamme oss.