Top

Nå er vi godt i gang med det nye året. Et nytt år er alltid litt spennende. Hva kommer til å skje i verden dette året, og hva kommer til å hende i mitt liv?

Jeg vet ikke noe spesielt om året som kommer, men jeg vet tre ting som kommer til å være viktige.

Trykk på linken for å finne ut hva det er!

1. Vennskap med Jesus

Efeserbrevet 2, 13 Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, komme nær ved Kristi blod.

Da Gud sendte Jesus til jorden for å dø for våre synder, var det med et mål for øye. Han ville at vi som hadde kommet bort fra ham på grunn av vår synd, skulle få komme tilbake til ham. Gud lengter etter nærhet med hvert menneske han har skapt, fordi han elsker hver enkelt. Han lengter så mye etter å være sammen med deg og meg at han betalte en høy pris. Jesu død på korset og det mørke han opplevde da alle menneskers ondskap ble lagt på ham, var en lidelse som ikke kan beskrives med ord. Før Jesus gjennomgikk det, svette han blod ved tanken på det. Dette skjer, i følge legene, bare i situasjoner hvor mennnesker oppleve ekstremt stress og angst. Men Jesus var villig til å lide alt, fordi han ville være med deg. Mange tenker at Gud er en Gud som fordømmer og støter vekk. Nei, han er en Gud som strekker armene sine ut til alle mennesker og tilbyr dem vennskap. Det viktigste for dette året er å ta i mot det venneskapet og leve i det hver dag.

2. Trygghet i Jesus

Året som ligger bak oss har vært turbulent. Jordskjelv, tsunamier, ekstremvær. Uro i Midtøsten. Ny usikkerhet i finansmarkedene i Europa og USA. Forfølgelse av kristne. Alt peker mot det Bibelen kaller de siste tider. Denne jorden skal ikke bestå for evig, men én dag skal Jesus komme igjen og gjøre slutt på all ondskapen. Tiden før skal imidlertid være preget av naturkatastrofer, konflikt og forfølgelser. Vi nærmer oss denne tiden og da er det en ting som er viktig:

Joh 16, 33 Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.

Midt i alt det som kommer, så gir Jesus oss fred på innsiden. La oss ha vår fred i ham og ikke i ytre omstendigheter.

3. Tjeneste for Jesus

Rom 12, 1 Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

Livet er kort og består av begrensede muligheter. Vi kan ikke gjøre alt, vi må prioritere. Da er det viktig å leve livene våre med evigheten i sikte. Alt vi har på jorden vil bli borte, men det vi gjør for Jesus vil ha evig effekt. Jesus kaller oss til å tjene ham og til å tjene vår neste, og den viktigste tjenesten Gud har gitt er forsoningens tjeneste.

2. Kor 5, 18-20
18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv, ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste.
19 For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.
20 Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!

Da Jesus døde på korset ble alle mennesker forlikt med Gud. La oss bruke det året som kommer til å våre sendebud på Jesus vegne og oppmuntre andre til å la seg forlike med Gud og få det evige livet.

Godt nytt år i 2012!