Top

Det er alltid en glede når man merker at det nærmere seg sommer. Dagene blir lysere og solen titter fram og varmer både kropp og sjel. Mennesket trekkes nesten automatisk mot lys og varme. Det er det lett å se på alle flyene som frakter nordboere til sydligere breddegrader om vinteren. Det er få som reiser den andre veien.

I Bibelen sammenlignes Gud med sol og lys. I Sal 84,12 står det:»For Herren Gud er sol og skjold». Jesus sier også i Joh 8, 12 «Jeg er verdens lys.» At Gud skaper varme og glede, slik solen og lyset gjør, kan alle de som kjenner ham skrive under på. Å være kristen er ikke å gå inn i mørke, fordømmelse og fangenskap, men å komme til Guds varmende kjærlighet og frihet i lyset. Men sol og lys er til for mer enn det, de er helt nødvendige for alt liv på jorden. Uten sola ville ingen planter kunne leve fordi det ikke ville blitt verken regn eller fotosyntese. Og uten planter ville hele livsgrunnlaget for dyr og mennesker falle bort. På samme måte er vi avhengige av livets lys fra Gud. Et menneske kan eksistere, men ikke leve uten Gud. Jesus sa at han var kommet for å gi liv (Joh 10,10). Å gi sitt liv til Jesus og tro på ham, er å invitere han som er livets kilde inn i livet sitt. Det merkes!

De gode nyhetene er at dette lyset, Gud selv, er tilgjengelig for alle mennesker. Da Jesus ble menneske gav han sitt liv på et kors for at vi som var døde på grunn av at vi var atskilt fra Gud, livets kilde, skulle få bli levende igjen. Alt du trenger å gjøre er å forstå at du er død på innsiden, at du har levd borte fra en Gud som elsker deg, vende deg til ham, slippe ham inn i livet ditt og leve det for ham. Jesus kalte dette nye livet for den smale vei. Det kan høres krevende ut, og ofte kan det være det, men det er velsignelsens vei og veien som leder til livet. Ta i mot invitasjonen fra Jesus og slipp solen og lyset fra himmelen inn i livet ditt!