Top

Vi støtter Illarion Romanjuk som driver nyttbrottsarbeid i Øst-Russland. Han forteller om en tøff vinter med sterk kulde. Heldigvis har Gud sørget for nok med brensel for dem slik at de kan holde en god temperatur i møtelokalet i Partizansk. Etter at våren er kommet har de utvidet tjenesten til to omkringliggende landsbyer, Lozovoy og Millers. Mennesker kommer til tro og blir døpt. I Partizansk hvor han tidligere rapporterte om 20-30 møtebesøkende har de i det siste vært oppe i rundt 60. Hvilket privilegium å få være med å støtte dette! Husk på Illarion og familien hans i bønn. Det er store behov i området han arbeider med mye fattigdom og alkoholisme. Husk spesielt på en familie i menigheten som mistet huset i brann nylig. De bor i telt akkurat nå, men trenger noe ordentlig før vinteren kommer.

For å lese rapporten i sin helhet, trykk på linken under:

Rapport fra Illarion Romanjuk juli 2012