Top

Hvar er det som fyller våre hjerter? Er empatien vår skadet? Smerter det å se barn og unge vokse opp i tomhet og meningsløshet? Livstrette og selvmordskandidater. Familier går i oppløsning. Unge ødelegger seg på rus. Vold, porno og umoral på TV/Internett. Faller om av sult: Har aldri smakt LIVETS BRØD. Kjenner ikke Jesus og frelsen.

 

Klag. 2:18-19

Tittel: Rop av hjertet – Nytt nivå i bønnen

Serie: Bønn etter Guds Hjerte

Dato: Søndag 7. januar 2018 Kveldsmøte

Taler: Arne Borgersen

Tid: 47 min

For å lytte til denne talen, trykk på Play-knappen under

Ønsker du å laste ned talen, da høyreklikk på «Download»-linken under og velg «Lagre lenke som…(Firefox) / Lagre mål som… (Explorer)» og lagre filen der du ønsker.

Tagged: